LT EN RU

Lithuanian trombone project & Girmantė

LITHUANIAN TROMBONE PROJECT & GIRMANTĖ LITHUANIAN TROMBONE PROJECT & GIRMANTĖ 

 

Kopija iš DSC_9383ggwb (2 of 1)

Vytautas Pilibavičius – tb,  composer

Jievaras Jasinskas – tb, arr.

Marius Balčytis – tb,

Valentas Marozas – tb 

Albinas Gražulis – tb, 

Girmantė Vaitkutė – voc

 

Tokio projekto Lietuvos džiaze dar nebuvo, mat improvizuojančius solo šalies trombonininkus suskaičiuotume ant vienos rankos pirštų. Du jų – Vytautas Pilibavičius su Jievaru Jasinsku – ir ėmėsi šio projekto, pasitelkę tris virtuoziškus Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro (LNSO) trombonininkus.
Pastarųjų misija – suteikti pagrindą tandemo improvizacijoms. Tačiau iš tikrųjų nė vienam projekto dalyviui džiazas nėra svetimas – „klasikai“ taip pat moka svinguoti. „Mums su Jievaru labai lengva muzikuoti šioje puikių profesionalų kompanijoje“, – džiaugėsi projekto sumanytojas Vytautas Pilibavičius, žadantis atskleisti šia premjera „visas įmanomas trombonų galimybes“.
Birštono festivaliui ansamblis parengė Vytauto instrumentinių kompozicijų programą, kurioje persipina džiazo, fanko, folkloro, šiuolaikinės muzikos elementai, bei kelias Jievaro Jasinskio aranžuotas lietuvių liaudies dainas, kurias atliks Girmantė Vaitkutė.

 

Vytautas Pilibavičius baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (LMTA) trombono ir pučiamųjų orkestro dirigavimo bei kompozicijos klases, 1995-1997 metais stažavosi užsienyje.
1982–1995 metais jis grojo ir dirbo asistentu Vladimiro Čekasino vadovaujamuose kolektyvuose, netrukus ėmė reikštis kaip šiuolaikinės muzikos atlikėjas ir kompozitorius.
Vytautas grojo šiuolaikinės muzikos ansamblyje „Ex tempore“, „London bridge ensemble“, „Moscow composers orchestra“, 2008–2011 metais vadovavo Šiaulių miesto pučiamųjų orkestrui.
Kūrinių jam parašė Osvaldas Balakauskas, Algirdas Martinaitis, Vytautas Laurušas, Šarūnas Nakas ir kiti Lietuvos kompozitoriai. 1995-aisiais britų šiuolaikinės muzikos leidykla „Leo Records“ išleido Vytauto Pilibavičiaus solinį albumą „Frontiers“.
Trombonininkas dirba pedagoginį darbą Vilniaus konservatorijoje ir kolegijoje, dalyvauja su įvairiais atlikėjais džiazo, fanko, šiuolaikinės ir sakralinės muzikos projektuose.
Marius Balčytis baigė trombono klasę LMTA, 1995–1997 metais tobulinosi Malmės muzikos akademijoje Švedijoje, 1999 m. – JAV. Atlikėjas yra nacionalinių ir tarptautinio konkurso laureatas.

1989–1993 metais jis grojo Lietuvos valstybiniame simfoniniame orkestre, nuo 1993-ųjų yra LNSO artistas. 1998 metais Marius subūrė varinių pučiamųjų ansamblį „Vilnius Brass“.

Kaip solistas trombonininkas koncertavo su LNSO, Lietuvos bei Klaipėdos kameriniais orkestrais, Valstybiniu pučiamųjų instrumentų orkestru „Trimitas“, Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos pučiamųjų instrumentų orkestru. Jis taip pat aktyviai koncertuoja su šiuolaikinės muzikos ansambliu „Gaida“, bendradarbiauja su šiuolaikiniais lietuvių kompozitoriais atlikdamas jų kūrinių premjeras.

Marius Balčytis su įvairiais kolektyvais ir kaip solistas gastroliavo Latvijoje, Olandijoje, Švedijoje, dalyvavo daugelyje tarptautinių festivalių Europoje. Šiuo metu jis yra LMTA ir Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos pedagogas.

 

Valentas Marozas baigė trombono klasę LMTA, 2008 – 2010 metais stažavosi Malmės (Švedija) muzikos akademijoje.
2004 – 2006 metais atlikėjas dirbo Valstybinam pučiamųjų orkestre „Trimitas“, 2006 – 2010 m. – Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro (LNOBT) simfoniniame orkestre. Nuo 2010-ųjų jis yra LNSO artistas.
Trobonininkas groja įvairiuose ansambliuose, tarp jų – AERO ( Švedija), tarptautiniame trombonų ansamblyje (Švedija, Vokietija), varinių pučiamųjų kvintete „Brasspalvos“, šiuolaikinės muzikos ansamblyje „Brass trio“, dalyvauja projektuose Lietuvoje ir užsienyje.

 

Albinas Gražulis baigė trombone klasę LMTA, 2010 – 2012 metais dirbo Kauno pučiamųjų instrumentų orkestre “Ąžuolynas” ir Kauno bigbende, vėliau – LNOBT orkestre, nuo 2013-ųjų yra LNSO artistas.
Trombonininkas yra nacionalinio bei tarptautinių konkursų prizininkas.

 

Vokalistė Girmantė Vaitkutė vaikystėje mokėsi groti fortepijonu, smuiku bei fleita, tačiau pradėjusi lankyti gospelo chorą „Sounds in G“ suprato, kad didžiausia jos aistra – dainavimas. Tapusi pritariančiąja vokaliste, ji dalijosi scena su daugeliu žinomų Lietuvos atlikėjų, tarp jų – Jurga Šeduikyte, Česlovu Gabaliu, Povilu Meškėla, Rosita Čivilyte.
2009-aisiais Girmantė nusprendė pradėti solinę karjerą ir pristatė sostinės muzikos klube „Tamsta“ programą „Gerų filmų geros dainos“. Sėkmingas debiutas paskatino atlikėją tęsti solistės karjerą. Girmantė ėmėsi „koverių“ projektų – „Tribute to Whitney Houston“, „Meeting Adele“, „Beyonce unplugged“, kurie taip pat sulaukė palankių įvertinimų.
2014-aisiais dainininkė išleido savo pirmą solinį albumą „Mood“. Nuo tada ji džiugina gerbėjus ir savo originalia kūryba.

 

_________________________________________________________

 

LITHUANIAN TROMBONE PROJECT & GIRMANTĖ

 

Vytautas Pilibavičius – tb, composer
Jievaras Jasinskas – tb, arr.
Marius Balčytis – tb,
Valentas Marozas – tb
Albinas Gražulis – tb,

Girmantė Vaitkutė – voc

 

This kind of a project was never before seen or heard on the Lithuanian jazz scene, for fingers of one hand would be enough for one to count the Lithuanian trombonists improvising solo. Two of these – Vytautas Pilibavičius and Jievaras Jasinskas – authored this project with the help from the trombonists of the Lithuanian National Symphony Orchestra (LNSO).
The mission of the three invitees is to provide a base for the tandem’s improvisations. However, neither of the participants of the project feels stranger in jazz – the “classics” also know how to swing. “Jievaras and me are having great time making music with outstanding professionals” rejoiced Vytautas Pilibavičius, the generator of the project. He is going to reveal “all possibilities of the trombone”.

The ensemble brings to Birštonas Jazz the instrumental compositions by Vytautas fusing elements of jazz, funk, folklore and contemporary music, and several Lithuanian folksong arrangements by Jievaras Jasinskas featuring vocalist Girmantė Vaitkutė.

Vytautas Pilibavičius has graduated from the Lithuanian Academy of Music and Theatre (LAMT) where he studied the trombone, wind orchestra conducting and composition. In 1995–1997, he honed his skills abroad.

In 1982–1995, Pilibavičius played in and served as an assistant to Vladimir Chekasin in his collectives; before long he started performing and composing contemporary music himself.
Vytautas collaborated with Ex tempore contemporary music ensemble, London Bridge Ensemble and Moscow Composers Orchestra. In 2008–2011, he led Šiauliai City Wind Orchestra.
Osvaldas Balakauskas, Algirdas Martinaitis, Vytautas Laurušas and Šarūnas Nakas among many other Lithuanian composers have written opuses for Vytautas. In 1995, Leo Records, a British contemporary music record label, released Pilibavičius’ solo album Frontiers.

The trombonist teaches at Vilnius Conservatoire and Vilnius College, collaborates with various musicians in jazz, funk, contemporary and sacred music projects.

Marius Balčytis has studied trombone at the LAMT, in 1995–1997 continued his education at the Malmö Academy of Music (Sweden) and 1999 in the USA. He is a winner of national and international competitions.

In 1989–1993, he was a member of the Lithuanian State Symphony Orchestra, and since 1993 – the LNSO. In 1998, Marius formed Vilnius Brass Ensemble.
As a soloist he appeared with the LNSO, the Lithuanian and Klaipėda chamber orchestras, the Lithuanian State Wind Instrument Orchestra Trimitas, the Lithuanian Armed Forces Orchestra. In addition, he is actively involved in Gaida contemporary music ensemble, collaborates with and performs works by contemporary Lithuanian composers.
As a soloist and with various collectives Balčytis toured in Poland, the Netherlands, Sweden, appeared in a number of international festivals in Europe. Currently, he is on a staff at the LAMT and the National M.K. Čiurlionis School of Arts.

Valentas Marozas has studied trombone at the LAMT, in 2008–2010 honed his skills at the Malmö Academy of Music (Sweden).
In 2004–2006, he was a member of the Lithuanian State Wind Orchestra Trimitas, in 2006–2010 – the Lithuanian National Opera and Ballet Theatre (LNOBT) symphony orchestra. Since 2010, he has been working with the LNSO.

The trombonist collaborates with various ensembles including AERO (Sweden), the International Trombone Ensemble (Sweden, Germany), Brasspalvos Brass Quintet, Brass Trio contemporary music ensemble, takes part in projects in Lithuania and abroad.

Albinas Gražulis has studied trombone at the LAMT. In 2010–2012, he was a member of Kaunas Wind Instrument Orchestra Ąžuolynas and Kaunas Big Band, later – the LNOBT orchestra. In 2013, he joined the LNSO.

The trombonist was a prize winner in national and international competitions.

Vocalist Girmantė Vaitkutė has studied piano, violin and flute as a child. However, after she started singing in gospel choir Sounds in G she has realised that her biggest passion is singing. As a back vocalist she shared the stage with renowned Lithuanian performers including Jurga Šeduikytė, Česlovas Gabalis, Povilas Meškėla and Rosita Čivilytė.
In 2009, Girmantė decided to start her solo career and introduced a programme Good Songs from Good Films at the Tamsta music club in Vilnius. A successful debut encouraged her to go on. Girmantė turned to projects of covers Tribute to Whitney Houston, Meeting Adele, Beyonce unplugged, which brought her positive reception as well.
In 2014, she released her first solo album Mood. Since then she has been indulging her aficionados with her original music.

 

Galintys ir norintys paremti festivalį, lėšas siųskite:

AB ,,Šiaulių bankas'' Birštono KAS

banko kodas 71816

sąsk. nr. LT 43 7181 6000 0014 4640

įm. kodas 190025748

AB ,,Šiaulių bankas'' Birštono KAS

banko kodas 71816

sąsk. nr. LT 43 7181 6000 0014 4640

įm. kodas 190025748

Atsiprašome, kasoje galima atsiskaityti tik grynaisiais pinigais. Dėl bilietų kreiptis

tel. 8 319 65546

el.p jazz@birstonokultura.lt

Visos teisės saugomos © 2023 www.birstonasjazz.lt
Meniu