LT EN RU

Remigijus Rančys ir draugai

REMIGIJUS RANČYS IR DRAUGAI
 
 Kopija iš rancys 2015 black white

Remigijus Rančys – saxes, fl, melodion

Richardas Banys – p

Indrė Jurgelevičiūtė – voc, kanklės

Vadimas Stankevičius – g

Valdas Surdokas – tb

Ernestas Germanovičius – b

Gediminas Augustaitis – dr

 

 

„Mėgstu spalvingas programas, kurių kiekvienas kūrinys skamba kitaip“, – prisipažįsta multiinstrumentininkas, kompozitorius, aranžuotojas Remigijus Rančys. Būtent tokią, sudarytą iš įvairių stilių, nuotaikų, kolorito muzikos autorinę programą jis parengė festivaliui.

Remigijus kiekvieną kūrinį jaukinasi ir išgyvena savaip, todėl atlieka juos su skirtingais partneriais: scenoje viena sudėtis keis kitą.  Autorius subūrė projektui savo mylimus muzikantus, jau ne kartą sutiktus kūrybos kelyje.

Remigijus Rančys yra vienas veikliausių ir universaliausių jaunosios džiazo kartos atstovų. Jis studijavo  Danijos „Rytmiske Hojskole“ ir Amsterdamo konservatorijoje saksofoną, o Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje – taip pat  fleitą bei pedagogiką. Atlikėjas groja ir klavišiniais bei perkusiniais instrumentais, kuria ir aranžuoja muziką, reiškiasi įvairių žanrų muzikos kolektyvuose, edukaciniuose projektuose vaikams.

Remigijus koncertavo Danijoje su „Rytmiske Hojskole Band“, pagrindinėse Ispanijos miestų scenose – su „Glenn Miller Blue Paradise“ bigbendu, Olandijos festivaliuose ir klubuose – su Amsterdamo konservatorijos bigbendu. 2009-2012 metais jis buvo Šiaulių miesto bigbendo meno vadovo asistentas.

2012 metais Birštono džiazo festivalyje debiutavo Vilniaus džiazo orkestras, suburtas Remigijaus Rančio  iš stipriausių šalies džaizo muzikantų. Šis kolektyvas su įvairiais solistais pasirodė ir Klaipėdos džiazo festivalyje, Jūros šventėje, Latvijos festivalyje „Saulkrasti Jazz“, kituose renginiuose, atliko įspūdingą programą praėjusiame Birštono festivalyje.

Su įvairiais kolektyvais Remigijus Rančys pasirodė festivaliuose Lietuvoje, Latvijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje, Švedijoje.

Pianisto Richardo Banio kelias į muziką prasidėjo Šiauliuose savarankiškomis klasikinio fortepijono ir kompozicijos studijomis, kurias vėliau jis tęsė Šiaulių konservatorijoje. Įstojęs į Vilniaus kolegijos populiariosios muzikos skyrių,  pianistas pasinėrė į savo mėgstamą džiazo stichiją ir šiuo metu tęsia studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos džiazo skyriuje.

Richardas yra 2005 ir 2006 metų festivalių  „Džiazo fontanas“ nugalėtojas. 2014-aisiais jis buvo pripažintas geriausiu instrumentininku „Vilnius Jazz Young Power“ konkurse ir laimėjo antrą vietą LMTA rengiamame tarptautiniame džiazo pianistų konkurse „Džiazo improvizacija“. 2015 metais pianistui skirta trečia vieta ir prizas už artistiškumą tarptautiniame džiazo konkurse „Mir džiaza“ Rostove (Rusija).

Richardas Banys dalijosi scena su daugeliu šalies džiazo kūrėjų, tarp jų – Vladimiru Čekasinu, Ana Čekasina, Neda Malūnavičiūte, Aleksandru Tenu, Gintaru Šulinsku, Linu Būda.  Jis grojo daugybėje klasikinės muzikos koncertų, bendradarbiavo su dainininke Judita Leitaite, akordeonininku ir kompozitoriumi Andriumi Kulikausku.

Šiuo metu atlikėjas dėsto fortepijoną Vilniaus kolegijoje.

Dainininkė ir kanklininkė Indrė Jurgelevičiūtė vaikystėje mokėsi kankliuoti Panevėžio muzikos mokykloje, dainavo Gendriaus Jakubėno džiazo studijoje. Vėliau ji baigė džiazo vokalo studijas LMTA, gilinosi į klasikinės indų muzikos paslaptis Roterdamo konservatorijoje, šiuo metu tęsia indų muzikos studijas Belgijoje ir Indijoje.

Indrės stichija – „world“ muzika. Ji dalyvauja įvairiose daugiatautėse grupėse ir tarpkultūriniuose projektuose, tarp jų – „MaLituanie“ ir „Merope“. Pernai kartu su senegaliečiu Solo Cissokho menininkė tapo pasaulinio “worl music“ tinklo grupių konkurso (World Music Network Battle of the Bands) nugalėtoja. Duetas išleido albumą „Solo & Indrė“.

Indrė Jurgelevičiūtė koncertavo su įvairiais ansambliais gimtinėje ir užsienyje atlikdama džiazo, „folk“, akademinę ir popmuziką. Ji pristatė projektų su „The Ditties“, „Atalyja“, „Cikados“, „The Schwings“, „Labai baisios stygos“, su Vilniaus džiazo orkestru, choru „Jauna muzika“ ir kitais Lietuvos kolektyvais.

Šiuo metu atlikėja gyvena Belgijoje.

Trombonininkas Valdas Surdokas studijuoja LMTA, groja įvairiuose džiazo projektuose, bendradarbiauja su bigbendais, Vilniaus džiazo orkestru bei klasikinės muzikos orkestrais.

Gitaristas Vadimas Stankevičius baigė Vilniaus kolegiją, groja tradicinį ir „gipsy“ džiazą, yra grupės „The Swing Cats“ narys.

Bosininkas Ernestas Germanovičius  baigė Vilniaus konservatoriją, šiuo metu studijuoja Vilniaus kolegijoje.

Atlikėjas koncertavo su grupėmis „Liūdni slibinai”, „Jazz Brothers” ,  „Da’Frontin”, „M.P Quintet”, „The Jam Fam” , „Joy Spring Quintet”, „Pinigai”, „The Magic Time“ bigbendu ir gospelo choru  „Joy”.

Jis dalyvavo daugelyje tarptautinių festivalių, tarp jų – „Kaunas Jazz”, ”Vilnius Jazz”, ”Džiazo fontanas”, ”Tamsta”, Birštono ir Nidos  džiazo festivaliuose, ”Rainbow Jazz” Estijoje, ”Bad Bramstedt Jazz” Vokietijoje, RUM – Švedijoje.

Gediminas Augustaitis studijavo mušamuosius Kauno J.Gruodžio konservatorijoje, Vilniaus kolegijoje, Kopenhagos ritmo konservatorijoje ir LMTA džiazo katedroje.

Būdamas studentas jis tapo kelių džiazo konkursų laureatu. Būgnininkas bendradarbiavo su daugeliu Lietuvos džiazo meistrų, tarp jų – Artūru Anusausku, Eugenijumi Kanevičiumi, Arkadijumi Gotesmanu, Daliumi Naujokaičiu, Artūru Chalikovu, Liudu Mockūnu, Dmitrijumi Golovanovu, Janu Maksimovičiumi, Vyčiu Nivinsku. Jis mušė būgnus grupių „Skamp“,   „Fusedmarc“, „Jing‘a‘ling“, „Liūdni slibinai“ bei kitų projektuose.

Su įvairiais kolektyvais G.Augustaitis gastroliavo Austrijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Norvegijoje, Olandijoje, Vokietijoje, Baltarusijoje.

 

_____________________________________________________________

 

REMIGIJUS RANČYS AND FRIENDS

 

Remigijus Rančys – saxes, fl, melodion

Richardas Banys – p

Indrė Jurgelevičiūtė – voc, kanklės

Vadimas Stankevičius – g

Valdas Surdokas – tb

Ernestas Germanovičius – b

Gediminas Augustaitis – dr

 

“I like variegated programmes where every work sounds differently” admits multi-instrumentalist, composer and arranger Remigijus Rančys. Indeed, for the festival he designed a programme featuring his compositions of various styles, moods and colours.

Remigijus tames and lives through each composition in idiosyncratic way, thus every composition requires different partners: on stage one line-up will follow another one. For this project the composer gathered his favourite musicians with whom he has collaborated in the past.

Remigijus Rančys is one of the most active and versatile jazzmen of younger generation. He graduated as the saxophonist from the Rytmiske Hojskole in Denmark and Amsterdam Conservatoire and also as a flutist and pedagogue from the Lithuanian Academy of Music and Theatre. In addition, he plays keyboards and percussion, composes and arranges, enjoys collaboration with formations of different profile and appears in educational projects for children.

Remigijus performed in Denmark with Den Rytmiske Hojskole Band, with Glenn Miller Blue Paradise Big Band appeared on major stages in Spain, with Amsterdam Conservatoire Big Band – in festivals and clubs in the Netherlands. In 2009-2012, he served as an assistant to the artistic director of Šiauliai Big Band. 

Birštonas Jazz 2012 saw the debut of the Vilnius Jazz Orchestra formed by Rančys. This collective, uniting the leading Lithuanian jazz musicians, has collaborated with various soloists in Klaipėda Jazz, Klaipėda Sea Festival as well as Latvian Saulkrasti Jazz among other events, performed an impressive programme in Birštonas Jazz 2014.

With various collectives Rančys performed in festivals in Lithuania, Latvia, Belarus, the Ukraine and Sweden.

Pianist Richardas Banys started his path into music with independent piano and composition studies in Šiauliai, which were followed by his studies in Šiauliai Conservatoire. Later he entered the Department of Popular Music in Vilnius College where he delved into his preferred jazz element. Currently, he continues his education in Jazz Department at the Lithuanian Academy of Music and Theatre.

Richardas is a winner of Džiazo fontanas (Jazz Fountain) festival (2005, 2006). In 2014, he was voted the best instrumentalist in Vilnius Jazz Young Power competition and captured second prize in Jazz Improvisation international jazz piano competition organised at the LAMT. In 2014, the pianist earned third prize and special prize for the stage presence in Jazz World international jazz competition in Rostov (Russia).

Richardas Banys shared the stage with many Lithuanian jazz masters including Vladimir Chekasin, Ana Chekasina, Neda Malūnavičiūtė, Aleksandras Tenas, Gintaras Šulinskas and Linas Būda. He appeared in a number of academic music concerts, collaborated with singer Judita Leitaitė, accordionist and composer Andrius Kulikauskas.

Currently, he teaches the piano at the Vilnius College.

Singer and kanklės player Indrė Jurgelevičiūtė studied kanklės in Panevėžys school of Music, and attended Gendrius Jakubėnas’ jazz studio. Later she graduated from the LAMT where she studied jazz vocal. She also studied Indian classical music at the Rotterdam Conservatory; currently she furthers studies of Indian classical music in Belgium and India.

Indrė feels at home in world music. She takes part in various multinational groups and intercultural projects including MaLituanie and Merope. Last year together with Senegalese Solo Cissokho she became the winner of the World Music Network Battle of the Bands. The duo released album Solo & Indrė.

Jurgelevičiūtė appeared with various ensembles in Lithuania and abroad performing jazz, folk, academic and pop music. She has collaborated with The Ditties, Atalyja, Cikados, The Schwings, Labai baisios stygos, Vilnius Jazz Orchestra, Jauna muzika choir and other Lithuanian collectives.

Presently, the performer resides in Belgium.

Trombonist Vladas Surdokas studies at the LAMT, works with various jazz projects, collaborates with big bands, Vilnius Jazz Orchestra and academic music orchestras.

Guitarist Vadimas Stankevičius graduated from the Vilnius College. He plays traditional and gypsy jazz; is a member of The Swing Cats.

Bassist Ernestas Germanovičius graduated from the Vilnius Conservatoire and continues his education at the Vilnius College.

He has performed with Liūdni slibinai, Jazz Brothers, Da’Frontin, M.P Quintet, The Jam Fam, Joy Spring Quintet, Pinigai, The Magic Time big band and Joy gospel choir.

The bassist took part in many international festivals including Kaunas Jazz, Vilnius Jazz, Džiazo fontanas (Jazz Fountain), Tamsta, Birštonas Jazz, Nida Jazz, Rainbow Jazz in Estonia, Bad Bramstedt Jazz in Germany, and RUM in Sweden.

Gediminas Augustaitis studied percussion in J. Gruodis Conservatoire in Kaunas, the Vilnius College, the Rhythmic Music Conservatory in Copenhagen and the Department of Jazz in LAMT.

While still a student he captured prizes in several jazz competitions. The drummer has collaborated with many a Lithuanian jazz master including Artūras Anusauskas, Eugenijus Kanevičius, Arkady Gotesman, Dalius Naujokaitis, Artūras Chalikovas, Liudas Mockūnas, Dmitrij Golovanov, Jan Maksimovich, and Vytis Nivinskas. He drummed for Skamp, Fusedmarc, Jing‘a‘ling, Liūdni slibinai and other projects.

With various formations Augustaitis has toured in Austria, Poland, Russia, Norway, the Netherlands, Germany and Belarus.

 

 

 

 

 

 

 

Galintys ir norintys paremti festivalį, lėšas siųskite:

AB ,,Šiaulių bankas'' Birštono KAS

banko kodas 71816

sąsk. nr. LT 43 7181 6000 0014 4640

įm. kodas 190025748

AB ,,Šiaulių bankas'' Birštono KAS

banko kodas 71816

sąsk. nr. LT 43 7181 6000 0014 4640

įm. kodas 190025748

Kasoje galima atsiskaityti kortele. Dėl bilietų kreiptis

tel. 8 319 65546

el.p jazz@birstonokultura.lt

Visos teisės saugomos © 2024 www.birstonasjazz.lt
Meniu