LT EN RU

Arkadij Gotesman – Juozas Kuraitis – Eugenijus Kanevičius

 

 

IMG_3037

 

Arkadij Gotesman – dr
Juozas Kuraitis – saxes
Eugenijus Kanevičius – db

 

Trio gyvuoja nuo 2012-ųjų rudens. Jį subūrė Arkadijus Gotesmanas, sumanęs projektą Johno Coltrane‘o atminimui. Tačiau šį kartą muzikantai parengė naują programą specialiai Birštono festivaliui. Joje – jų pačių originalių kompozicijų premjeros.

 Arkadijus Gotesmanas yra vienas kūrybingiausių ir universaliausių Lietuvos perkusininkų. Jis  groja ne tik džiazą, bet ir naujausią akademinę muziką, rašo scenarijus muzikiniams performansams ir instaliacijoms, kuria ir įrašinėja muziką teatrui, atlieka ją spektakliuose, gyvai garsina nebylius kino filmus, rengia projektus su šokėjais.

 A.Gotesmano perkusija skamba Oskaro Koršunovo spektakliuose, ji pagyvino kompozitoriaus Anatolijaus Šenderovo baletą «Dezdemona», choreografės Loretos Juodkaitės spektaklį «Nepaklusti». Kartu su aktore Dalia Michelevičiūte muzikas sukūrė teatrinį projektą pagal Wislawos Szymborskos eiles „Stotis N mieste“.

 Pastaraisiais metais teatrinė raiška perkusininką itin traukia. 2010-aisiais jis pakvietė publiką į savo pirmąjį autorinį monospektaklį «Dievo žmogaus istorija» (režisierius Adolfas Večerskis), 2012 metais pristatė autorinį projektą „Perkusiniai atvirukai“, parengtą kartu su vaizduojamojo meno kūrėjais Linu Liandzbergiu ir Artūru Valiauga.

 Arkadijus bendradarbiauja su Lietuvos nacionaliniu dramos teatru, „Meno fortu“, Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatru, rengia su aktoriais literatūrinius skaitymus. Savotiškas teatras yra ir džiazo bei jidiš muzikos kvartetas, kuriame Arkadijus Gotesmanas muzikuoja su dainininku Rafailu Karpiu, pianistu Dariumi Mažintu ir saksofonininku Petru Vyšniausku.

 Muzikantas taip pat  rengia projektus su literatais. Jis įrašė kompaktinį diską kartu su poetu Rolandu Rastausku, yra išleidęs solinį albumą «J.Brodsky in memoriam», įkvėptą poeto eilių.

 Džiazo scenoje Arkadijus Gotesmanas debiutavo 9-ajame dešimtmetyje. Jis bendradarbiavo su daugybe įvairių krypčių muzikantų, tarp jų – Rolandu Dahindenu, Vladimiru Volkovu, Viačeslavu Gaivoronskiu, Arkadijumi Šilkloperiu, Julianu Josephu, Johnu Zornu, Jacku Sironu, Franku Londonu, Anthony Colemanu, Charlesu Gayle’u, Timu Daisy, Joey Baronu, Barry Guy, Dominicu Duvaliu, Dave‘u Douglasu, Albertu Begeru.

 Perkusininkas yra ilgametis Petro Vyšniausko, Viačeslavo Ganelino, Vladimiro Tarasovo, Liudo Mockūno, Dainiaus Pulausko, Tomo Kutavičiaus partneris. Jis muzikuoja Vilniaus džiazo orkestre, „ACCOsax Freeminded“ trio, rengia projektus su vokaliste Andre Pabarčiūte ir daugeliu  kitų improvizuotojų.

 Akademinės muzikos scenoje Arkadijus  bendradarbiavo su dainininkais Liora Grodnikaite, Judita Leitaite, Vladimiru Prudnikovu, violončelininku Davidu Geringu, pianistu Petru Geniušu, chorais „Polifonija“, „Jauna muzika“, „Brevis“, kompozitoriais Šarūnu Naku, Gintaru Sodeika, Zita Bružaite ir kitais įvairių žanrų menininkais bei kolektyvais. Savo kūrinius perkusininkui dedikavo Viačeslavas Ganelinas ir Osvaldas Balakauskas.

 Arkadijus Gotesmanas taip pat yra Vilniaus klezmerių orkestro įkūrėjas ir narys, klezmerių muzikos festivalio rengėjas.

 Vienas talentingiausių jaunosios kartos šalies saksofonininkų Juozas Kuraitispastaruoju metu dažnai bendradarbiauja su Arkadijumi Gotesmanu, yra ir perkusininko kvinteto narys.

 Jis dalyvavo daugelio džiazo meistrų projektuose, tarp jų — Artūro Anusausko, Herbie Kopfo, George‘o Kontrafouriso, Robino Aristoreno, Kęstučio Vaiginio. J.Kuraitis subūrė savo kvartetą, pasirodo Vilniaus džiazo orkestro programose.

 Saksofonininko muzikos spektras – nuo „maistreamo“ iki „free“ džiazo, tango ir klasikinės muzikos. Jis grojo grupėje „In Culto“, koncertavo su Klaipėdos kameriniu orkestru, saksofonų kvartetu „Sax Fix“, įvairiais bigbendais.

 2008-aisiais baigęs Lietuvos muzikos ir teatro akademijos magistrantūrą, vėliau — stažuotę J.Sibeliaus muzikos akademijoje Suomijoje, J.Kuraitis pasirodė svarbiausiuose Lietuvos džiazo ir šiuolaikinės muzikos festivaliuose.

 Jis yra J.Pakalnio jaunųjų atlikėjų konkurso (1999), džiazo konkursų Nidoje (2004) ir „Džiazo viltis „(2005) bei „Vilnius Jazz Young Power“ (2006, 2007) laureatas.

 

Eugenijus Kanevičius – — vienas universaliausių Lietuvos bosininkų, muzikos kūrėjas. Jis debiutavo džiazo scenoje 1986-aisiais.
Bosininkas muzikavo su visais žymiausiais Lietuvos džiazo kūrėjais, buvo reikšmingų Petro Vyšniausko, Juozo Milašiaus, Liudo Mockūno, Vytauto Labučio, Vladimiro Tarasovo, Tomo Kutavičiaus projektų dalyvis, yra ilgametis Arkadijaus Gotesmano, Skirmanto Sasnausko, Artūro Anusausko, Egidijaus Buožio, Arvydo Jofės, Gedimino Laurinavičiaus, Nedos Malūnavičiūtės ir kitų muzikantų partneris.

Jis bendradarbiavo su estų saksofonininko Raivo Tafenau kvartetu, «Dream Big Band», dalyvavo Kauno bigbendo, Vilniaus džiazo kvarteto, grupės «Traffic» programose.
 Eugenijaus kompozicijos skamba Raivo Tafenau kvarteto, L.V.K.A. ir kitų grupių albumuose. Jis parašė muzikos vaikų spektakliams, įgrojo daugiau kaip dešimt kompaktinių diskų.
Bosininkas nuolat dalyvauja šalies džiazo festivaliuose, atstovavo Lietuvai Bulgarijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Olandijoje, Norvegijoje, Švedijoje, Suomijoje, Austrijoje, Italijoje, Didžiojoje Britanijoje bei kitose šalyse.

2004 metais Eugenijaus Kanevičiaus veikla buvo įvertinta Lietuvos muzikų sąjungos «Auksiniu disku».


 

ARKADIJ GOTESMAN – JUOZAS KURAITIS – EUGENIJUS KANEVIČIUS

 

Arkadij Gotesman – dr
Juozas Kuraitis – saxes
Eugenijus Kanevičius – db

 

Active since 2012, the Trio was formed by Arkadij Gotesman as a tribute to John Coltrane. This time the musicians introduce a new programme designed for Birštonas Jazz Festival. The programme features premieres of their own original compositions.

 

Arkadij Gotesman is one of the most resourceful and versatile Lithuanian percussionists. In addition to playing jazz, he performs contemporary academic music, writes scenarios for performances and installations, composes, records and performs music for theatre, performs as a silent film taper, collaborates with dancers.

 Gotesman’s percussion can be heard in Oskaras Koršunovas’ theatre productions, and Anatolijus Šenderovas’ ballet Desdemona, choreographer Loreta Juodkaitė’s production To Disobey. Together with actress Dalia Michelevičiūtė he designed a theatre project Station in City N after Wislawa Szymborska’s poetry.

 Recently, the percussionist has been preoccupied with theatrical vocabulary. In 2010, Gotesman invited to his first one-man show The Story of God’s Man (director Adolfas Večerskis), in 2012 together with visual artists Linas Liandzbergis and Artūras Valiauga he presented new project Percussion Postcards.

 Gotesman collaborates with the Lithuanian National Drama Theatre, Meno fortas, Juozas Miltinis Drama Theatre in Panevėžys, and organises literary readings with actors. Yet different kind of theatre can be found in his jazz and Yiddish music quartet in which he teams up with singer Rafailas Karpis, pianist Darius Mažintas and saxophonist Petras Vyšniauskas.

 The musician also cooperates with the men of letters. Inspired by J. Brodsky’s poems the percussionist recorded solo album J. Brodsky in memoriam; his music is also featured on a CD of Rolandas Rastauskas’ poems.

 Gotesman made his jazz debut in the ‘80s, later collaborated with exponents of various trends including Roland Dahinden, Vladimir Volkov, Vyacheslav Gaivoronsky, Arkady Shilkloper, Julian Joseph, John Zorn, Jack Siron, Frank London, Anthony Coleman, Charles Gayle, Tim Daisy, Joey Baron, Barry Guy, Dominic Duval, Dave Douglas and Albert Beger.

 For many years the percussionist has been working with Petras Vyšniauskas, Vyacheslav Ganelin, Vladimir Tarasov, Liudas Mockūnas, Dainius Pulauskas and Tomas Kutavičius. He also collaborates with Vilnius Jazz Orchestra and ACCOsax Freeminded trio; has presented original projects with vocalist Andrė Pabarčiūtė and many other improvisers.

 On the academic music scene Gotesman has collaborated with Liora Grodnikaitė, Judita Leitaitė, Vladimiras Prudnikovas, cellist David Geringas, pianist Petras Geniušas, choirs Polifonija, Jauna muzika and Brevis, composers Šarūnas Nakas, Gintaras Sodeika and Zita Bružaitė among other representatives of various genres. Vyacheslav Ganelin and Osvaldas Balakauskas have dedicated their compositions to the percussionist.

 Moreover, Gotesman is a founder and member of Vilnius Klezmer Orchestra, organises the Klezmer Music Festival.

 

 

Juozas Kuraitis, one of the most talented Lithuanian saxophonists of younger generation, has been often performing with Arkadij Gotesman; he also is a member of the percussionist’s Quintet.

 He has collaborated with many a jazzman including Artūras Anusauskas, Herbie Kopf, George Kontrafouris, Robin Aristoren, and Kęstutis Vaiginis. Kuraitis has formed his own Quartet, works with Vilnius Jazz Orchestra.

 The saxophonist is at ease with mainstream and free jazz, tango and classical music. He was a member of In Culto, appeared with Klaipėda Chamber Orchestra, saxophone quartet Sax Fix and various big bands.

 The saxophonist received Master Degree from the Lithuanian Academy of Music and Theatre (2008) and furthered his education at the Sibelius Academy in Finland. As a member of various formations Kuraitis took part in all jazz festivals in Lithuania, contemporary music festivals.

 He was a prize winner in J. Pakalnis Young Performers’ Competition (1999) and jazz competitions in Nida (2004), Jazz Hope (2005) and Vilnius Jazz Young Power (2006, 2007).

 

Eugenijus Kanevičius is one of the most versatile Lithuanian bassists and composers. He made his debut on jazz scene in 1986.

 The bassist has collaborated with all leading Lithuanian jazz musicians, was part of Petras Vyšniauskas’, Juozas Milašius’, Liudas Mockūnas’, Vytautas Labutis’, Vladimir Tarasov’s and Tomas Kutavičius’ significant projects, for many years has been sharing stage with Arkady Gotesman, Skirmantas Sasnauskas, Artūras Anusauskas, Egidijus Buožis, Arvydas Jofė, Gediminas Laurinavičius and Neda Malūnavičiūtė among other musicians.

 He has also worked with Estonian saxophonist Raivo Tafenau Quartet, Dream Big Band, has contributed to the success of Kaunas Big Band, Vilnius Jazz Quartet andTraffic.

 Kanevičius’ music is featured on albums of Raivo Tafenau Quartet, L.V.K.A. and other groups. He has composed music for children plays, recorded over 10 CDs.

The bassist regularly appears in jazz festivals in Lithuania, has represented Lithuania in Bulgaria, Germany, France, the Netherlands, Norway, Sweden, Finland, Austria, Italy, Great Britain, etc.

In 2004, for his contributions the Lithuanian Musicians’ Union presented

Kanevičius with Golden Disc.

 

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ МАТЕРИАЛЬНО ПОДДЕРЖАТЬ ФЕСТИВАЛЬ, ПЕРЕЧИСЛЯЙТЕ СРЕДСТВА:

AB ,,Šiaulių bankas'' Birštono KAS

БИК 71816

Р/С LT 43 7181 6000 0014 4640

КОД ПРЕДПРИЯТИЯ 190025748

AB ,,Šiaulių bankas'' Birštono KAS

БИК 71816

Р/С № LT 43 7181 6000 0014 4640

КОД ПРЕДПРИЯТИЯ 190025748

Приносим свои извинения – в кассе к оплате принимаются только наличные. По поводу билетов обращаться:

тел. 8 319 65546

эл. почта jazz@birstonokultura.lt

Все права защищены © 2024 www.birstonasjazz.lt
Mеню