LT EN RU

EUGENIJAUS JONAVIČIAUS KVARTETAS

EUGENIJAUS JONAVIČIAUS KVARTETAS

atsisiųsti (5)

Eugenijus Jonavičius – g
Arnoldas Jankūnas – keyb
Paulius Stonkus – b
Dainius Kažukauskas – dr

Tai pirmasis autorinis Klaipėdos gitaristo E.Jonavičiaus projektas. Visapusiškas, sukaupęs didelį profesinį bagažą muzikantas pernai subūrė šį kvartetą savo kompozicijoms atlikti. Anot Eugenijaus, kūrinių susikaupė per daugelį metų jam dirbant su jaunimu meistriškumo kursuose. Dalį šių kompozicijų išgirs ir Birštono publika.
 
Į kvartetą gitaristas pakvietė ilgametį scenos partnerį A.Jankūną bei du buvusius savo studentus. Grupė jau surengė Klaipėdoje autorinį E.Jonavičiaus vakarą bei klubinių koncertų, ketina debiutuoti kituose šalies festivaliuose. Netrukus pasirodys kvarteto įgrotas E.Jonavičiaus kūrinių albumas.

Eugenijus Jonavičius 1985 metais baigė Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetus (dabar – Klaipėdos universiteto menų fakultetas). Nuo studijų metų šis atlikėjas reiškiasi įvairių žanrų bei stilių muzikos projektuose – bendradarbiauja su grupe Studija, diksilendu Doudi Jazz Band, dalyvauja šou programose.

1998-2004 metais Eugenijus buvo Laimos Vaikulės orketsro narys, gastroliavo su ja JAV, Monake, Rusijoje. Su šokių kolektyvu Žuvėdra ir Studija gitaristas koncertavo Kuboje, su Dainiaus Pulausko grupe – Indonezijoje, su kitais scenos partneriais išmaišė daugelį Europos šalių.

„Niekada nebuvau įsijautęs į vieną vienintelę sritį ir tuo džiaugiuosi“, — prisipažįsta E.Jonavičius.

Gitaristas yra dalyvavęs visuose Lietuvos džiazo bei kitokios muzikos festivaliuose, rengia tarptautinius projektus su kitų šalių muzikantais, talkina kolegoms įrašų studijose. Be to, jis dėsto Klaipėdos universitete, kolegijoje ir Stasio Šimkaus konservatorijoje.

Pristatydamas publikai savo muziką kaip grupės lyderis E.Jonavičius atverčia naują kūrybos puslapį.

Arnoldas Jankūnas jau du dešimtmečius sukasi Klaipėdos džiazo gyvenimo verpete. Jis yra ilgametis grupės Doudi Jazz Band narys, muzikuoja ansambliuose JazzWay ir Maestro, tarptautinio džiazo vokalistų festivalio Jazz Voices grupėje.

Klavišininkas bendradarbiavo su daugeliu šalies džiazo meistrų, tarp jų – Petru Vyšniausku, Vytautu Labučiu, Liudu Mockūnu, Valerijumi Ramoška, Arvydu Joffe, Neda Malūnavičiūte. Jis dalinosi scena su Cappella A, Studija, užsienio muzikantais Herbie Kopfu (Šveicarija), Michaeliu Varekampu (Olandija), Keith White (Didžioji Britanija), Barbara King (JAV), Jana Koubkova (Čekija).

Su įvairiomis grupėmis A.Jankūnas pasirodė Vokietijoje, Švedijoje, Suomijoje, JAV, Lenkijoje, Rusijoje, Latvijoje, kitose šalyse.

Nuo studijų Klaipėdos universiteto menų fakultete baigimo 1993-aisiais muzikantas dirba šios mokyklos Džiazo katedros vyriausiuoju koncertmeisteriu.

Paulius Stonkus mokėsi Klaipėdos universiteto džiazo katedroje, jau studijų metais ėmė aktyviai reikštis Klaipėdos muzikos gyvenime. Jis grojo universiteto bigbende, grupėse Colder, Silence Breakers, Jazz Factory, su pastarąja koncertavo Švedijoje ir Vokietijoje.

2005 metais Paulius tapo Vilniuje surengto tarptautinio konkurso Džiazo viltis laureatu, 2006-aisiais laimėjo trečiąją vietą tarptautiniame džiazo atlikėjų konkurse Sony Jazz Stage Rygoje.

Gabus bosininkas graibstyte graibstomas Klaipėdoje. Jį kvietė dalyvauti projektuose grupės Junction, Cappella A, Doudi Jazz Band. Šiuo metu Paulius groja Stepono Januškos kvintete JazzWay, Deivido Kontrimo kvartete JazzVision, grupėse Arrogantics, The West Coast, bendradarbiauja su Violeta ir Viliumi Tarasovais.

Dainius Kažukauskas dirba Klaipėdos muzikinio teatro orkestre ir bendradarbiauja su daugeliu uostamiesčio muzikantų įvairiuose projektuose. Tarp jų savitumu ir užmoju išsiskiria programos, rengiamos su Deivido Kontrimo kvartetu.

 

EUGENIJUS JONAVIČIUS’ QUARTET

Eugenijus Jonavičius – g
Arnoldas Jankūnas – keyb
Paulius Stonkus – b
Dainius Kažukauskas – dr

It is E. Jonavičius’ debut project. The Klaipėda guitarist, all-round musician with considerable professional experience has formed the quartet last year in order to perform his compositions. According to Jonavičius, he has harvested many compositions while working with young generation. Some of them will be introduced to the Birštonas Jazz audience.

As his quartet members the guitarist invited his stage partner A. Jankūnas and two of his former students. The group already performed concert of Jonavičius’ works, performed in clubs in Klaipėda and is planning to make a debut in other festivals. The CD featuring Jonavičius’ compositions is to be released.

Eugenijus Jonavičius graduated from the Klaipėda Faculty of the Lithuanian State Conservatoire (currently the Faculty of Arts of the Klaipėda University) in 1985. Since his student years, he has been active in various projects collaborating with group Studija, Dixieland Doudi Jazz Band, taking part in shows.

In 1998-2004, he was a member of Laima Vaikule Orchestra, with which he toured the USA, Monaco and Russia. Together with the dance company Žuvėdra and group Studija the guitarist performed in Cuba, with Dainius Pulauskas Group in Indonesia, with other colleagues – in many European countries.

“I was never preoccupied with only one field and am happy about it”, confessed Jonavičius.

The guitarist has taken part in all jazz and other music festivals in Lithuania, initiates international projects with foreign musicians, works as a studio musician. In addition, he teaches at the Klaipėda University, the Klaipėda College and Stasys Šimkus Conservatoire.

By introducing himself as a leader Jonavičius opens a new page in his career.

Arnoldas Jankūnas has been active on Klaipėda jazz scene for two decades. He is a long-time member of Doudi Jazz Band, also works with JazzWay and Maestro ensembles, and the group of the international competition Jazz Voices.

The keyboardist has collaborated with a number of Lithuanian jazz masters including Petras Vyšniauskas, Vytautas Labutis, Liudas Mockūnas, Valerijus Ramoška, Arvydas Joffė and Neda Malūnavičiūtė. He has shared the stage with Cappella A and Studija, as well as foreign musicians such as Herbie Kopf (Switzerland), Michael Varekamp (the Netherlands), Keith White (Great Britain), Barbara King (USA) and Jana Koubkova (Czech Republic).

With various groups Jankūnas appeared in Germany, Sweden, Finland, the USA, Poland, Russia, Latvia, etc.

Since graduation from the Faculty of Arts of the Klaipėda University in 1993, he has served as a senior accompanist at the Jazz Department of his Alma Mater.

Paulius Stonkus studied at the Jazz Department of the Klaipėda University. While still a student he got involved into music life of Klaipėda. He has played in the University’s Big Band, groups Colder, Silence Breakers and Jazz Factory. With the latter he performed in Sweden and Germany.

In 2005, Stonkus was a prize winner of international competition Jazz Hope in Vilnius, and in 2006 he claimed third prize at the international jazz performers’ competition Sony Jazz Stage in Riga.

The gifted bassist is in great demand in Klaipėda. He was invited to participate in projects of Junction, Cappella A and Doudi Jazz Band. Currently he plays in Steponas Januška’s quintet JazzWay, Deividas Kontrimas’ quartet JazzVision, as well as groups Arrogantics and The West Coast, collaborates with Violeta and Vilius Tarasovas.

Dainius Kažukauskas is a member of the Klaipėda Musical Theatre orchestra, takes part in various projects among which most noteworthy are programmes with Deividas Kontrimas’ quartet.

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ МАТЕРИАЛЬНО ПОДДЕРЖАТЬ ФЕСТИВАЛЬ, ПЕРЕЧИСЛЯЙТЕ СРЕДСТВА:

AB ,,Šiaulių bankas'' Birštono KAS

БИК 71816

Р/С LT 43 7181 6000 0014 4640

КОД ПРЕДПРИЯТИЯ 190025748

AB ,,Šiaulių bankas'' Birštono KAS

БИК 71816

Р/С № LT 43 7181 6000 0014 4640

КОД ПРЕДПРИЯТИЯ 190025748

Приносим свои извинения – в кассе к оплате принимаются только наличные. По поводу билетов обращаться:

тел. 8 319 65546

эл. почта jazz@birstonokultura.lt

Все права защищены © 2024 www.birstonasjazz.lt
Mеню