LT EN RU

Steponas Januška ir kvintetas ,,Jazzway»

 

 

 

????????????????????????????????????

 

 

Steponas Januška – voc
Arnoldas Jankūnas – keyb
Algis Kilis – saxes
Paulius Stonkus – bg
Mykolas Eiva – dr

 

 

2006 metais dainininkas Steponas Januška subūrė į grupę „JazzWay“ Klaipėdos universiteto menų fakulteto džiazo muzikos katedros absolventus, dviejų kartų atstovus. Kūrybos kelią kvintetas pradėjo Klaipėdos džiazo klube „Kurpiai“, vėliau koncertavo Vilniaus, Kauno ir Minsko džiazo festivaliuose.
 Debiutui Birštono festivalyje „JazzWay“ parengė naują „new age“, „world“ ir „smooth“ džiazo programą iš originalių aranžuočių ir autorinių kūrinių.

Steponas Januška — pirmasis Klaipėdos universteto džiazo katedros absolventas vokalistas (baigė čia studijas 1982 metais) ir pirmasis profesionalus džiazo vokalo pedagogas. Nuo 1997 metų jis dėsto Klaipėdos universiteto džiazo katerdroje, nuo 2009-ųjų yra jos docentas.
 Muzikas išugdė didelį būrį gabių džiazo vokalistų. S.Januškos mokiniai nuolat laimi Baltijos regiono tarptautinius vokalistų konkursus, o jis pats darbuojasi šių konkursų žiuri.
 Steponas Januška daug prisidėjo prie to, kad Klaipėda taptų žinoma Baltijos regione džiazo vokalistų kalve. Nuo 2002 metų šio pedagogo iniciatyva uostamiestyje rengiamas tarptautinis džiazo vokalistų konkursas „Jazz Voices“.
Pats Steponas dalyvavo džiazo festivaliuose su Sauliaus Šiaučiulio kvartetu ir „JazzWay“ Rusijoje, Baltarusijoje, Gruzijoje, Švedijoje ir Lietuvoje, taip pat koncertavo JAV ir Turkijoje.
 Dainininkas daugiau kaip 30 metų yra ir popgrupės „Studija“ solistas, išleido su šia grupe septynis kompaktinius diskus. Jo diskografijoje – net septynios solinės plokštelės. Steponas Januška sukūrė apie šimtą autorinių dainų.

 Klavišininkas Arnoldas Jankūnas daugiau kaip du dešimtmečius sukasi Klaipėdos džiazo gyvenimo verpete. Jis buvo ilgametis grupės „Doudi Jazz Band“ narys, muzikuoja ansamblyje „Maestro“, gitaristo Eugenijaus Jonavičiaus kvartete, tarptautinio džiazo vokalistų konkurso „Jazz Voices“ grupėje.
 Klavišininkas bendradarbiavo su grupėmis „Cappella A“ ir „Studija“ bei daugeliu šalies džiazo meistrų, tarp jų – Petru Vyšniausku, Vytautu Labučiu, Liudu Mockūnu,Danieliumi Praspaliauskiu, Valerijumi Ramoška, Arvydu Jofe, Neda Malūnavičiūte. Jis dalinosi scena su užsienio muzikantais Herbie Kopfu (Šveicarija), Michaeliu Varekampu (Olandija), Keith White (Didžioji Britanija), Barbara King (JAV), Jana Koubkova (Čekija).
Su įvairiais kolektyvais A.Jankūnas pasirodė Vokietijoje, Švedijoje, Suomijoje, JAV, Olandijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Latvijoje, kitose šalyse.
Nuo studijų Klaipėdos universiteto menų fakultete baigimo 1993-aisiais muzikantas dirba šios mokyklos Džiazo katedros vyriausiuoju koncertmeisteriu.

 

Saksofonistas Algis Kilis yra Klaipėdos universiteto džiazo muzikos katedros docentas ir bigbendo vadovas, nuolatinis šalies džiazo festivalių dalyvis. Ilgus metus jis muzikavo „Doudi Jazz Band“ kolektyve, yra grupių „Maestro“ ir „Tutti-Frutti“ artistas, groja tarptautinio džiazo vokalistų konkurso „Jazz Voices“ ansamblyje, diriguoja bigbendams.
Su įvairiais kolektyvais atlikėjas koncertavo Švedijoje, Suomijoje, Vokietijoje, JAV, Olandijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Latvijoje.

Bosininkas Paulius Stonkus 2007 metais baigė bakalauro studijas Klaipėdos universiteto džiazo katedroje. Jau studijuodamas jis aktyviai reiškėsi Klaipėdos muzikos gyvenime — grojo universiteto bigbende, grupėse „Colder“, „Silence Breakers“, „Jazz Factory“, su pastarąja koncertavo Švedijoje ir Vokietijoje.
2005 metais Paulius tapo Vilniuje surengto tarptautinio konkurso „Džiazo viltis“ laureatu ir po metų pristatė savo projektą „Kaunas Jazz“ festivalyje. 2006-aisiais jis laimėjo trečiąją vietą tarptautiniame džiazo atlikėjų konkurse „Sony Jazz Stage“ Rygoje.
 Gabus bosininkas graibstyte graibstomas Klaipėdoje. Jį kvietė dalyvauti projektuose grupės „Junction“, „Cappella A“, „Doudi Jazz Band“, džiazo meistrai Saulius Šiaučiulis ir Pranas Narušis, popatlikėjas Sasha Song. Šiuo metu Paulius groja Deivido Kontrimo ir Eugenijaus Jonavičiaus kvartetuose, grupėse „Arrogantics“, „The West Coast“, bendradarbiauja su Violeta ir Viliumi Tarasovais.

 

Būgnininko Mykolo Eivos kelias į muziką prasidėjo nuo smuiko ir violončelės pamokų. Baigęs Juozo Gruodžio konservatorijoje violončelės specialybę, jis tęsė muzikos studijas Klaipėdos universiteto džiazo katedroje jau kaip būgnininkas. Be to, Mykolas grojo jaunimo grupėse elektrine gitara.
 Pirmuosius žingsnius džiaze atlikėjui padėjo žengti Algis Kilis, Arnoldas Jankūnas, Steponas Januška, Donatas Bukauskas, Saulius Šiaučiulis ir kiti žinomi muzikai. Vėliau jis grojo įvairiuose projektuose ir grupėse su daugeliu džiazo meistrų, tarp jų — Petru Vyšniausku, Herbie Kopfu, Liudu Mockūnu, Vytautu Grubliausku, Danieliumi Praspaliauskiu, Tomu Botyriu, Eugenijumi Kanevičiumi ir kitais. Būgnininkas taip pat bendradarbiavo su dainininkėmis Kristina Jatautaite, Raimonda Vaičiūte, Kristina Svolkinaite, Reda Striškaite, Monika Juškevičiūte.
 Mykolą projektams kvietėsi „Doudi Jazz Band“, „Jazzmaitija“, „Junction“, „Maestro“, „Sonority“, „West Coast Band“, „Bugs Band“, „Dixxband“, Eugenijaus Jonavičiaus džiazo kvartetas ir kitos grupės. Jis dalyvavo Suomijos, Airijos, Rusijos, Lenkijos, Baltarusijos, įvairiuose Lietuvos festivaliuose.
Šiuo metu M.Eiva yra Šilutės, Klaipėdos ir Gargždų „Yamaha“ muzikos mokyklų bei Šilutės gimnazijos pedagogas. 2010 metais jis įkūrė Šilutėje Vakarų kranto jaunimo studiją, pradėjo rengti respublikinį klasikinės gitaros konkursą „Cantabile“.

 


 

STEPONAS JANUŠKA AND QUINTET JAZZWAY

 

Steponas Januška – voc
Arnoldas Jankūnas – keyb
Algis Kilis – saxes
Paulius Stonkus – bg
Mykolas Eiva – dr

 

In 2006, singer Steponas Januška formed JazzWay. Uniting two generations of graduates of Jazz Department of Klaipėda University Faculty of Arts, the Quintet launched its career at the Kurpiai jazz club in Klaipėda, latter appearing Vilnius, Kaunas and Minsk jazz festivals.

 For its Birštonas Jazz Festival debut JazzWay brings a new programme featuring arrangements and original compositions in new age, world and smooth jazz style.

 Steponas Januška is the first graduate of the Klaipėda University Jazz Department (graduated in 1982) and the first professional pedagogue of jazz vocal. Since 1997, he has been teaching at the Klaipėda University Jazz Department, and since 2009 has been its associate professor.

 He has educated a number of talented jazz vocalists. His students regularly earn prizes in international jazz vocalists’ competitions in the Baltic region, where he often serves as a jury member.

 Januška has greatly contributed to Klaipėda becoming the renowned forge of Baltic jazz vocalists. On his initiative the international jazz vocalists’ competition Jazz Voiceshas been organised in Klaipėda since 2002.

 Januška has appeared in jazz festivals with Saulius Šiaučiulis’ Quartet and JazzWayin Russia, Belarus, Georgia, Sweden and Lithuania, also gave concerts in the USA and Turkey.

For more than 30 years he has been a vocalist with pop group Studija with whom he has recorded 7 CDs. His discography also includes 7 solo CDs. He has composed about 100 songs.

 Keyboardist Arnoldas Jankūnas has been active on Klaipėda jazz scene for two decades. For a number of years he was a member of Doudi Jazz Band. Today he works with Maestro ensemble, Eugenijus Jonavičius’ Quartet, and the team of the international competition Jazz Voices.

 The keyboardist has collaborated with Cappella A and Studija, as well as a number of Lithuanian jazz masters including Petras Vyšniauskas, Vytautas Labutis, Liudas Mockūnas, Danielius Praspaliauskis, Valerijus Ramoška, Arvydas Joffė and Neda Malūnavičiūtė. He has shared the stage with foreign musicians such as Herbie Kopf (Switzerland), Michael Varekamp (the Netherlands), Keith White (Great Britain), Barbara King (USA) and Jana Koubkova (Czech Republic).

 With various groups Jankūnas appeared in Germany, Sweden, Finland, the USA, the Netherlands, Poland, Russia, Latvia, etc.

 Since graduation from the Faculty of Arts of the Klaipėda University in 1993, he has served as a senior accompanist at the Jazz Department of his Alma Mater.

 Saxophonist Algis Kilis is an associate professor at the Klaipėda University Jazz Department and leader of the Big Band; regular participant of Lithuanian jazz festivals. For many years he has played in Doudi Jazz Band. He is a member of Maestro andTutti-Frutti, plays in an ensemble of the international competition Jazz Voices, conducts big bands.

 With various formations he has performed in Sweden, Finland, Germany, the USA, the Netherlands, Poland, Russia and Latvia.

 Bassist Paulius Stonkus has earned Bachelor Degree (2007) from the Klaipėda University where he studied at the Jazz Department. While still a student he got involved into music life of Klaipėda. He has played in the University’s Big Band, groupsColder, Silence Breakers and Jazz Factory. With the latter he performed in Sweden and Germany.

 In 2005, Stonkus was a prize winner of international competition Jazz Hope in Vilnius, and the following year introduced his project in Kaunas Jazz Festival. In 2006, he claimed third prize at the international jazz performers’ competition Sony Jazz Stage in Riga.

 The gifted bassist is in great demand in Klaipėda. He was invited to participate in projects of Junction, Cappella A and Doudi Jazz Band also jazz masters Saulius Šiaučiulis and Pranas Narušis, as well as pop singer Sasha Song. Currently he plays in Deividas Kontrimas’ and Eugenijus Jonavičius’ quartets, as well as groupsArrogantics and The West Coast, collaborates with Violeta and Vilius Tarasovas.

 Drummer Mykolas Eiva started his musical education with violin and cello lessons. Having graduated from Juozas Gruodis Conservatoire as a cellist, he furthered his education at the Klaipėda University Jazz Department as a drummer. In addition, Mykolas has played electric guitar in youth bands.

 He was chaperoned into jazz by Algis Kilis, Arnoldas Jankūnas, Steponas Januška, Donatas Bukauskas, Saulius Šiaučiulis and other celebrated musicians. Later he sided in various projects and groups with many a jazz master including Petras Vyšniauskas, Herbie Kopf, Liudas Mockūnas, Vytautas Grubliauskas, Danielius Praspaliauskis, Tomas Botyrius, Eugenijus Kanevičius, etc. The drummer collaborated with singers Kristina Jatautaitė, Raimonda Vaičiūtė, Kristina Svolkinaitė, Reda Striškaitė, and Monika Juškevičiūtė.

 Mykolas was invited to join projects of Doudi Jazz Band, Jazzmaitija, Junction,Maestro, Sonority, West Coast Band, Bugs Band, Dixxband, and Eugenijus Jonavičius’ Jazz Quartet to name but a few groups. He has appeared in festivals in Lithuania, Finland, Ireland, Russia, Poland and Belarus.

 Currently, Eiva teaches at music schools in Šilutė, Klaipėda and Gargždai Yamahamusic school as well as Šilutė’s Gymnasium. In 2010, he established West Coast Youth Studio in Šilutė, started organising national classical guitar competitionCantabile.

 

 

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ МАТЕРИАЛЬНО ПОДДЕРЖАТЬ ФЕСТИВАЛЬ, ПЕРЕЧИСЛЯЙТЕ СРЕДСТВА:

AB ,,Šiaulių bankas'' Birštono KAS

БИК 71816

Р/С LT 43 7181 6000 0014 4640

КОД ПРЕДПРИЯТИЯ 190025748

AB ,,Šiaulių bankas'' Birštono KAS

БИК 71816

Р/С № LT 43 7181 6000 0014 4640

КОД ПРЕДПРИЯТИЯ 190025748

Приносим свои извинения – в кассе к оплате принимаются только наличные. По поводу билетов обращаться:

тел. 8 319 65546

эл. почта jazz@birstonokultura.lt

Все права защищены © 2024 www.birstonasjazz.lt
Mеню