LT EN RU

Vilniaus kolegijos studentų projektas


(meno vadovas Vladimiras Čekasinas)

 

cekasin[1]

 

 

Be Vladimiro Čekasino ir jo mokinių projektų būtų sunku įsivaizduoti Birštono festivalį. Kaip juokauja jo senbuviai, „siautėjant Čekasinui, nuo sienų trupa tinkas“.

Jau daug metų iš eilės maestro stebina Birštono publiką gigantiškomis kolektyvinėmis scenos improvizacijomis, kuriose susipina įvairiausi muzikos stiliai ir meno rūšys. Libretus šiems spektakliams kuria pats mokytojas, atsiskleisdamas Birštono scenoje ne tik kaip savitas pedagogas, kompozitorius, improvizuotojas, bet ir kaip režisierius bei literatas.

„Mano muzika niekada nebuvo spontaniška: viskas yra išmokta ir surepetuota“, — teigia šalies džiazo patriarchas.

Šiemet Birštono festivaliui jis parengė su Vilniaus kolegijos studentais muzikinį spektaklį pagal poetės Juditos  Vaičiūnaitės eilėraščių rinkinį «Kaip žalias vynas».

Projekte dalyvauja vokalistė Greta Šablinskaitė, klavišininkas Richardas Banys, bosininkas Ernestas Germanovič, būgnininkas Aleksandras Rogoža, saksofonininkaiMykolas Savčenka ir Stasys Šalaševičius, trombonininkas Tomas Ciūnys, trimitininkai Tautvydas Kuoras ir Arūnas Ščetilnikovas. Muzikantams talkina dizaino specialybės studentai.

 

Vilniaus kolegijos menų fakultetas išugdė daug žinomų Lietuvos muzikų. Fakulteto džiazo tradicijos ištakos — Vilniaus konservatorijos estradinės muzikos skyriuje, kuris išleido ne vieną žymių muzikantų laidą.

Vladimiras Čekasinas nuo 2003 metų dėsto Vilniaus kolegijoje džiazo improvizavimo ir ansamblio disciplinas. Jis ilgą laiką dirbo ir Balio Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje, vadovavo šios mokyklos džiazo ansambliams.

Maestro sukūrė originalią džiazo dėstymo metodiką, ugdančią kūrybingas, nestandartiškai mąstančias asmenybes. Jo kolektyvuose grojimas yra neatsiejamas nuo komponavimo ir spontaniško improvizavimo.

Sunku būtų surasti Lietuvoje džiazo atlikėją, nepatyrusį jo mokyklos įtakos. Pas Vladimirą Čekasiną mokėsi Petras Vyšniauskas, Vytautas Labutis, Gediminas Lurinavičius, Leonidas Šinkarenka, Neda Malūnavičiūtė, Liudas Mockūnas, Andrė Pabarčiūtė ir daugelis kitų žinomų Lietuvos džiazo kūrėjų.

1975 — 1989 metais Vladimiras Čekasinas dėstė Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija) saksofoną, penkerius metus vadovavo legendiniam konservatorijos bigbendui. Šis kolektyvas sovietmečiu buvo laisvės oazė, užauginusi šaliai visą plejadą džiazo žvaigždžių.

Sverdlovske gimęs muzikas į Lietuvą atvyko 1971 metais. Čia kartu su Viačeslavu Ganelinu bei Vladimiru Tarasovu jis įkūrė legendinį GTČ trio, padėjusį pagrindus Lietuvos džiazo mokyklai. Per 17 gyvavimo metų GTČ trio pelnė vienos geriausių visų laikų neamerikietiško džiazo grupių reputaciją. 2002 metais po ilgos pertraukos trio buvo atnaujinęs savo veiklą.

Vladimiras Čekasinas intensyviai muzikavo ir su 1981-aisiais įkurtu savo kvartetu, kuris pasirodė beveik visuose žymiausiuose Europos džiazo festivaliuose. Saksofonininkas buvo nuolat renkamas geriausiu Sovietų Sąjungos džiazo muzikantu.

Vladimiro Čekasino diskografijoje — daugiau kaip 60 albumų, įgrotų su jo vadovaujamais kolektyvais bei kitais atlikėjais. Muzikas koncertavo daugelyje Europos šalių, JAV, Japonijoje, Indijoje, Kuboje.

Šio džiazo meistro muzika skamba Pavelo Lungino kino filmuose „Taksi bliuzas“ ir „Vestuvės“. Jis sukūrė muzikinį spektaklį dramos aktoriams „Žmogaus gyvenimas“ pagal Leonido Andrejevo pjesę.

Ryški pastarųjų metų Vladimiro Čekasino kūrybos gija – tarp džiazo ir klasikos vingiuojantys muzikiniai dialogai, kuriami su pianistu Petru Geniušu. Jie nuvedė maestro ir už Lietuvos ribų.

Pernai Vladimiro Čekasino nuopelnai Lietuvos džiazui buvo įvertinti „Vilnius Jazz“ festivalio apdovanojimu, jam taip pat įteiktas medalis „Už nuopelnus Vilniui ir tautai“.Anksčiau muzikas yra apdovanotas Vilniaus miesto „Šv.Kristoforo“ statulėle bei Lietuvos muzikų sąjungos „Auksiniu disku“ ir Birštono džiazo festivalio Didžiuoju prizu.

 


 

VILNIUS COLLEGE STUDENT PROJECT
(Artistic Director Vladimir Chekasin)

 

It would be difficult to imagine Birštonas Jazz Festival without the projects of Vladimir Chekasin and his disciples. “When Chekasin gambols the plaster falls off the walls”, joke the festival’s old-timers.

For many years in a row Maestro astonishes Birštonas’ audience with his gigantic improvisations embracing diverse music genres and art fields. By writing librettos for these spectacles he reveals himself not only as a unique pedagogue, composer and improviser, but also stage director and man of letters.

 “My music was never spontaneous: everything is practiced and rehearsed”, says the patriarch of Lithuanian jazz.

 For Birštonas’ audience this year he and Vilnius College students bring musical spectacle after Judita Vaičiūnaitė’s collection of poems Kaip žalias vynas (As a Green Wine).

 Project involves vocalist Greta Šablinskaitė, keyboardist Richardas Banys, bassistErnestas Germanovič, drummer Aleksandras Rogoža, saxophonists Mykolas Savčenka and Stasys Šalaševičius, trombonist Tomas Ciūnys, trumpeters Tautvydas Kuoras and Arūnas Ščetilnikovas. Musicians team up with students Design Department.

 Vilnius College Faculty of Arts has educated many a famous Lithuanian musician. The origins of jazz traditions were laid in Vilnius Conservatoire’s pop music department, which schooled many generations of renowned musicians.

 

 Vladimir Chekasin has taught jazz improvisation and ensemble at the Vilnius College since 2003. For many years he was on a faculty of Balys Dvarionas Music School, where he has led jazz ensembles.

 Maestro has devised an original method for jazz instruction allowing educating creative and unorthodox personalities. In his ensembles performing is inseparable from composing and improvising.

 One could hardly find a jazz musician in Lithuania who has not been influenced by the Maestro. The list of his disciples includes Petras Vyšniauskas, Vytautas Labutis, Gediminas Laurinavičius, Leonid Shinkarenko, Neda Malūnavičiūtė, Liudas Mockūnas and Andrė Pabarčiūtė among other renowned Lithuanian jazz figures.

 In 1975-1989, he taught saxophone at the Lithuanian State Conservatoire (currently the Lithuanian Academy of Music and Theatre), for five years led the Conservatoire’s legendary Big Band. In Soviet times this collective was an oasis of freedom, which to many of its members served as the foremost professional Alma Mater.

 Born in Sverdlovsk, Chekasin settled in Lithuania in 1971. Together with Viacheslav Ganelin and Vladimir Tarasov he formed the legendary Trio that was a cornerstone of the Lithuanian jazz school. The partnership, that lasted 17 years, has earned the Trio a reputation of the best non-American jazz groups of all times. In 2002, the Trio has reunited again.

 Chekasin has also extensively performed with his Quartet, formed in 1981, appearing in almost all major jazz festivals in Europe. The saxophonist was regularly nominated the best jazz musician in the Soviet Union.

 Chekasin’s discography amounts to over 60 albums, recorded with his own ensembles and various other performers. The musician has performed throughout Europe, the USA, Japan, India and Cuba.

 Chekasin’s music is featured in Pavel Lungin’s feature films Taxi Blues and The Wedding. List of his recent works includes musicale for drama actors The Life of Manafter the drama by Leonid Andreev.

 Musical dialogues merging jazz and academic music with pianist Petras Geniušas are yet another Chekasin’s focus. The duo has showcased its projects abroad.

 Last year for contributions to Lithuanian jazz Chekasin was decorated with Vilnius Jazz Festival Award. He also has received the medal “For Contributions to Vilnius and the Nation”. Moreover, he is a laureate of Birštonas Jazz Festival Grand Prix, a recipient of St. Christopher Award, and Gold Disc from the Lithuanian Musicians’ Union.

 

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ МАТЕРИАЛЬНО ПОДДЕРЖАТЬ ФЕСТИВАЛЬ, ПЕРЕЧИСЛЯЙТЕ СРЕДСТВА:

AB ,,Šiaulių bankas'' Birštono KAS

БИК 71816

Р/С LT 43 7181 6000 0014 4640

КОД ПРЕДПРИЯТИЯ 190025748

AB ,,Šiaulių bankas'' Birštono KAS

БИК 71816

Р/С № LT 43 7181 6000 0014 4640

КОД ПРЕДПРИЯТИЯ 190025748

Приносим свои извинения – в кассе к оплате принимаются только наличные. По поводу билетов обращаться:

тел. 8 319 65546

эл. почта jazz@birstonokultura.lt

Все права защищены © 2024 www.birstonasjazz.lt
Mеню